Strona 1 z 1

Jak Spółka SAMOLOT spadła z wysoka

: sob sty 28, 2012 11:46 am
autor: corolla77
16 stycznia 1929 r. Spółka Akcyjna „SAMOLOT” z siedzibą w Poznaniu – Ławicy ogłosiła bilans surowy na dzień 30 czerwca 1928 roku, w którym odnotowała stratę w wysokości 180,456 zł. Jednocześnie Walne Zgromadzenie akcjonariuszy uchwaliło pokrycie straty za rok 1927 w wysokości 189,360 zł z funduszu rezerwowego. Przy kapitale akcyjnym w wysokości 100,000 zł Spółka miała zadłużenie wobec banków na 725,000 zł i wobec wierzycieli na 527,000 zł. Czyli była totalnym bankrutem.

Nie dziwi więc chyba fakt, iż 12 września 1929 roku w hali produkcyjnej wytwórni samolotów wybuchł pożar. Przypomina się kilka sekwencji z „Ziemi Obiecanej”.

http://laurahuta.blogspot.com/2011/0...opolskiej.html