Strona 1 z 1

trzy plany rozbrojeniowe

: śr mar 23, 2011 11:14 pm
autor: kwis
projekt dotyczący stopniowego rozbrojenia konwencjonalnego i utworzenia strefy bezatomowej zaproponowany w 1957 roku przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych PRL Adama Rapackiego.
Proponowana strefa miałaby zatem obszar 796 tysięcy km2, z czego 249 tys. km2 przypadałoby na obszar NATO, a 547 tys. km2 na obszar Układu Warszawskiego. Ludność na tym terytorium obejmowałaby ok. 115 mln mieszkańców[3]. Państwa strefy miałyby zobowiązać się do nieprodukowania, nieutrzymywania, niesprowadzania i nie wyrażania zgody na rozmieszczenie na swych terytoriach broni jądrowej oraz urządzeń do jej obsługi i przenoszenia. Zakazane byłoby również użycie tego rodzaju broni przeciw państwom strefy.

2
projekt dotyczący zatrzymania zimnowojennego wyścigu zbrojeń. W odpowiedzi na zarzuty państw NATO wobec poprzedzającego go planu Rapackiego, plan Gomułki nie miał naruszać równowagi militarnej.
Po raz pierwszy Władysław Gomułka przedstawił swój wstępny projekt zamrożenia zbrojeń jądrowych i termojądrowych 28 grudnia 1963 na wiecu w Płocku. Konkretna propozycja została zaprezentowana w memorandum rządowym z 29 lutego 1964, które wystosowano do rządów USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, RFN, ZSRR, Czechosłowacji i NRD

3
projekt dotyczący ograniczenia zimnowojennego wyścigu zbrojeń i budowy zaufania w stosunkach międzynarodowych. Czteroelementowy plan sformułowany przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego powstał w 1987 roku, zaproponował gen. Wojciech Jaruzelski.
gen. Wojciech Jaruzelski przedstawił swój projekt 8 maja 1987 roku - w rocznicę kapitulacji III Rzeszy wobec Związku Sowieckiego. Szczegóły propozycji zostały sformułowane w Memorandum rządu PRL w sprawie zmniejszenia zbrojeń i zwiększania zaufania w Europie Środkowej z 17 lipca 1987 roku, a następnie w oświadczeniu rządowym z 15 czerwca 1988 roku.
-------
Plany rozbrojeniowe wytrzymały próbę czasu , a dziś?