Strona 1 z 1

Małe grodzisko- Proboszczewice

: śr lip 05, 2017 8:55 pm
autor: UBOOT
Bardzo ciekawym, a zarazem mało znanym miejscem, na które niewiele osób zwraca uwagę, jest niepozorny stożek znajdujący około 300 m na południe od kościoła w Proboszczowicach. Został on utworzony przez odcięcie głębokim przekopem cypla wysoczyzny, wcinającego się w dolinę rzeczną. Od wschodu otaczają go podmokłe łąki, z pozostałych stron przekop — sucha fosa. Ma on kształt okręgu o wymiarach około 20 x 16 m. Wysokość stożka od poziomu łąk wynosi 6,5 m. Nasyp w kilku miejscach zniszczony został przez nowożytne wkopy. Największy z nich, od strony zachodniej, to prawdopodobnie pozostałość po łaźni, którą w czasie ostatniej wojny wybudować tu mieli niemieccy żołnierze. Pod koniec XX wieku prowadzone były na tym terenie badania archeologiczne w wyniku, których odnaleziono łącznie 2968 zabytków, z czego najliczniejszą grupę stanowiła ceramika naczyniowa - 1822 fragmenty, 812 fragmentów kafli piecowych, 82 fragmenty przedmiotów żelaznych, 33 ułamki szkła, 213 kawałków kości zwierzęcych i 6 przedmiotów określonych jako „inne” (w tym: 2 monety). Na szczególną uwagę zasługują dwie monety, w tym jeden, grosz praski. Na jego terenie odnaleziono również pozostałości kilku budowanych po sobie budynków, które w różnym okrasie trawiły pożary. Analizując wiek odnalezionych artefaktów, stożek w Proboszczewicach datowany jest na późne średniowiecze. Ostatni okres zamieszkiwania tego obiektu rozpoczął się w II połowie XVII w. Podczas badań nie natrafiono na pozostałości konstrukcji tego budynku. Najprawdopodobniej był on drewniany i nie posiadał piwnic.

Dziś grodzisko wkomponowane jest w proboszczewicki park. Na jego terenie rośnie kilka wiekowych kolonów i niewiele młodszych lip.