Strona 1 z 1

Dwór - Karwosieki-Cholewice (pow. płocki).

: czw lis 12, 2009 6:04 pm
autor: UBOOT
Dwór w Karwosiekach- Cholewicach pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. W skład kompleksu dworskiego wchodził dwór, park krajobrazowy na zboczu góry, obejście folwarczne z kuźnią oraz staw rybny zasilany pobliską strugą. Mało jest informacji na temat samych właścicieli majątku. Ciekawy elementem zespołu jest ,,kamienna" droga biegnąca z południa na północ oraz dwa Dęby o ciekawym wyglądzie.
Dodam, że na ścianach dworku zachowały się jeszcze stare XIX wieczne tapety. Po wojnie znajdowała się w nim szkoła podstawowa. Aktualnie budynek stoi nie użytkowany.

Re: Dwór w Karwosiekach- Cholewicach.

: sob sty 23, 2010 11:54 pm
autor: u.karwosiecka
Mam pytanie dotyczące właścicieli tego dworku. Czy cokolwiek o nich wiadomo? Bardzo proszę o jakąś informację.

Re: Dwór w Karwosiekach- Cholewicach.

: ndz sty 24, 2010 12:01 pm
autor: Thomas
Libicki pisze:
W 1783 roku współwłaścicielami kilku sąsiadujących ze sobą Karwosieków byli: ekskasztelan płocki Ignacy Zboiński, Kościół oraz łowczy karwosiecki - Jan Kanty Karwosiecki, Stanisław Karwosiecki lub Gabriel Antoni Karwosiecki. W pierwszej połowie XIX wieku Karwosieki-Cholewice należały do Jana Paprockiego, a w 1909 roku do Tadeusza Koperczyńskiego. Ostatnim właścicielem majątku liczącego w końcu lat dwudziestych 536 hektarów był Piotr Wrzecionkowski.
UBOOT!
W sąsiednich Karwosiekach (bodajże Noskowicach?) był cmentarz ewangelicki. Nie zaglądałeś tam przypadkiem?? :oczy: :P

Re: Dwór w Karwosiekach- Cholewicach.

: czw maja 20, 2010 12:50 pm
autor: bobola
Dodaję zdjęcia z mojej wycieczki w tamte strony w 2008 r.
Zabytkowej, prawdopodobnie z XIX w. bitej drogi pilnowały dwa "dworskie" psy, leżały sobie spokojnie i nie zwracały uwgi na zbliżające się auto, klakson też ich nie zmusił do zmiany miejsca, musiałem je omijać jadąc po krzakach z prawej strony, takie z nich paniska.
Kuźnia dobrze się zachowała i czemuś służy, bo ma doprowadzony prąd ale sądząc po bujnej roślinności przed wrotami, rzadko jest odwiedzana.

Re: Dwór - Karwosieki-Cholewice (pow. płocki).

: sob cze 11, 2011 10:55 pm
autor: UBOOT
W roku 1905 właścicielem majątku oraz dworu w Karwosiekach- Cholewicach był Tadeusz Koperczyński. W latach 30 XX wieku należał do Piotra Wrzecionkowskiego.

Re: Dwór - Karwosieki-Cholewice (pow. płocki).

: sob cze 11, 2011 11:42 pm
autor: Majsterek
Dwór nie wiele się zmienia. Zdjęcia z czerwca 2011.
Trzeba tylko dodać, że obiekt otrzymał murowaną przybudówkę w której mieszczą się mieszkania komunalne.
Wyjazdy drobne_05.jpg
Wyjazdy drobne_05.jpg (164.71 KiB) Przejrzano 1672 razy
Park dworski, mimo że zarośnięty, zdradza namiastkę dawnej świetności:
Wyjazdy drobne.jpg
Wyjazdy drobne.jpg (177.97 KiB) Przejrzano 1672 razy

Re: Dwór - Karwosieki-Cholewice (pow. płocki).

: czw kwie 04, 2013 8:30 pm
autor: RafalS
Wies Karowsieki Cholewice byla gnizadem rodziny Karwosieckich herbu Lubicz wzmiakowaych prze rokiem 1436, do nich wies nalezala do schylku XVIIIw
Nastepnie wlascicelami byli Karnkowscy
1820 r wlascielami sa Paproccy
1841 majatek nalzezy do Ignacego Sokolowskiego
1845 nalezy do Ostrowskich
od 1867 do Koperczynskich
od 1917 roku do Wrzecionkowskich
Sam dwor powstal w 2 plowie XIXw prawdopodobnioe popbudowali go Paproccy.
Deby przy wejsciu to bardzo zadki u nas deby szypulkowe odmiany stozkowej. zespol dworski nigdy nieposiadal ogrodzenia.
W 1929 roku wlasciclem jest Piotr Wrzeionkowski a majatek ma powierrzchnie 536 morg (raczej nie ha) co daje ok 270 ha

Re: Dwór - Karwosieki-Cholewice (pow. płocki).

: wt sie 18, 2015 10:45 am
autor: konwalia
Ciekawostka: ostatni właściciel majątku Piotr Wrzecionkowski- w 1920r. bronił dzielnie Płocka na barykadzie Tumskiej.

Re: Dwór - Karwosieki-Cholewice (pow. płocki).

: ndz gru 03, 2017 8:39 pm
autor: UBOOT
Karwosiek (Karwosieki a właściwie Karwosiaki tj. potomkowie Karwosa), nazwa znacznego obszaru w dzisiejszym pow. płockim i pow. lipnowskim, w parafii Bątkowo i Sikórz położonego. W pow. płockim, gm. Brwilno, par. Sikórz leży: K. kapitul-ny, odl. 16 w. od Płocka; w 1827 r. liczył 11 dm., 64 mk. K. Respondy miał 3 dm., 24 mk. W pow. lipnowskim, gm. Brudzeń, par. Bądkowo-Kościelne, leżą wsie: K. Cholewice wś i folw., która w 1827 r. liczyła 3 dm., 38 mk. Karwosiek Dłużniewo wieś miała 6 dm., 41 mk. A Karwosiek Noskowice wieś 5 dm., 58 mk. Dziś Karwosiek kapitulny leży nad jeziorem, bardzo już za-mulonym, obecnie rozkolonizowana; od północy za jeziorem mieszkają koloniści Niemcy na gruntach byłego folwarku, po-siadają gruntu 300 m., w tym łąk m. 28 i małą ilość torfu. Ludność wyznania ewangelickiego, mieszka w 11 domach, osób 78; mówią narzeczem zepsutym niemieckim, mają szkołę i cmentarz; przy domach sady, głównie z drzew wiśniowych, grun-ta z jednej części pszenne, reszta żytnie dobre i w niewielkiej części lekkie. Od południa za jeziorem mieszkają włościanie Polacy katolicy, w 8 domach, z ludnością 64 dusz, gruntu posiadają mr. 325 głównie żytniego. Karwosiek kapitulny należał do kapituły katedralnej płockiej aż do rządów pruskich; wtedy nazwano go królewskim; za księstwa warszawskiego i króle-stwa narodowym; dziś do pierwotnej nazwy powrócił. Leży od miasta Płocka na północ o wiorst 17; od południa wody z pól sąsiednich na wiosnę i po ulewnych deszczach wyrznęły głęboki parów, ciągnący się aż do traktu płocko-skępskiego, Kar-wosiek-Respondy leży nad parowem i strużką płynącą do jeziora Karwosieka - Cholewice, o parę wiorst od traktu płocko-skępskiego na zachód, zamieszkała przez Niemców protestantów w 7 domach z ludnością dusz 83, a Polaków katolików w 3 domach z ludnością dusz 27; Niemcy mają gruntu mórg 175, katolicy 83 i wiatrak, w tym łąk mr. 7. W XVI wieku należał do Karwosieckich, później do Słubickich; w r. 1712 Jan Bartłomiej Słubicki kustosz katedralny płocki, proboszcz końsko-wolski, zapisał godła 2 altarzystów przy kościele sikorskim. Za rządu pruskiego oddano grunta Niemcom kolonistom w wieczysty czynsz razem z folwarkiem, a Polacy przed 27 laty trzy osady od Niemców odkupili; zabudowania wszystkie z drzewa i sadki przy domach; grunta w jednej 3-ej części pszenne, a reszta żytnie, niezłe. Karwosiek-Dłużniewo dziś Dezerta, przed 27 laty został rozebrany a potem przyłączony do Karwosiek-Cholewice. Został tylko wiatrak, graniczy od wschodu z Karwosiekiem Respondy, na zachód z Karwosiekiem Cholewice i Noskowice i traktem płocko-skępskim, z grun-tem przeważnie pszennym, łąka nad strużką od północy mr. 15; należała kiedyś do Karwosieckich, później Dłużniewskich, a obecnie do Franciszka Koperczyńskiego; dawniej była tu cegielnia z wyborną gliną a od południa był las większy dębowy i brzozowy. Karwosiek Noskowice leży po lewej ręce traktu płocko-skępskiego; niegdyś dwie części należały do szlachty a 3 do kościoła sikorskiego; po sprzedaży części kościelnej przeszła do dziedziców wsi K.-Cholewice, dawniej zwanej Cholewy i obecnie należy do włościan uwłaszczonych, a tylko lasu włók 2 i mg. 10 a gruntu razem z dezertą Dłużniewa mr. 490, do Franciszka Koperczyńskiego, na którego gruncie dziś stoi tylko przy trakcie płocko-skępskim karczma, zwana Karwosiek-Oszczywilk, niegdyś lasami okolona, której dziś całą ozdobą jest dawna figura murowana ze statuą Matki Boskiej; włościanie mają domów 8, w których ludność 78, zajmują gruntu żytniego mr. 173; jeden włościanin ma w swej osadzie jezioro, morgę jedną mające, a drugi na jeziorze należącym do wsi Łukoszyna także mórg jeden wody; do szkoły należy mr. 5; nad jeziorem od zachodu jest przedhistoryczny okop średniej wielkości, a w środku wklęsłość na kilka łokci; przed laty 28 był bór dość znaczny, sosnowy dębowy, brzozowy i grabowy, ale został sprzedany przez ówczesnego dziedzica Ostrowskiego. Kolonia Noskowice nowopowstała po wyciętym borze na Karwosieku - Noskowicach od granicy wsi Parzeń i Junoszyce a włościanie z Karwosieku – Dezerty - Dłużniewa zostali tu przesiedleni; mieszkają w 11 domach z lud-nością 71 osób i mają gruntów mr. 76. Ziemia w dwóch trzecich pszenna a reszta żytnia dobra. Na północ i ku zach. jedno kilkomorgowe a drugie za tym 2-morgowe jeziorko, należące do Junoszyc i Łukoszyna; przy jeziorze długim piaski lotne, w których znajdują się skorupy z urn. Kolonia Noskowice odległa jest od Płocka w. 17. Karwosiek-Cholewice leży przy trakcie płocko-skępskim, po lewej stronie, na wzgórku, blisko jeziora, odległy od Płocka w. 17.
Należał od dawnych czasów do Karwosieckich, w r. 1612 do kościoła w Sikorzu, fundacji Karnkowskiej Anny (z d. Mosz-czeńskiej 51), później przechodził w różne ręce, w końcu od Ostrowskiego przeszedł do Franciszka Koperczyńskiego, teraź-niejszego dziedzica, i uwłaszczonych włościan. Folwark ma gruntu mr. 380, w tym łąk mr. 3 i jezior m. 8; dm. 3-o kilkunastu osobach, włościańskich 3. Włościanie mają mr. 11 na przyległej dezercie Dłużniewo a na Cholewicach mr. 4; ludność ogólna dusz 90. Karwosiek - Głuchowce, dziś dezerta wioseczka mała, przy Karwosieku - Cholewicach i z Cholewicami od stu pięć-dziesięciu lat złączona, grunta w większej połowie pszenne reszta żytnie dobre. Zabudowania częścią murowane a częścią drewniane; jezioro przy dworze bardzo rybne i sad owocodajny dość duży.

Źródło (tekst i rysunek):
H I S T O R I A R O D U K A R N K O W S K I C H – S I E R P I E Ń 2 0 1 2
T O M II, CZ. 2.– M I E J S C O W O Ś C I Z W I Ą Z A N E Z H I S T O R I Ą R O D U

Re: Dwór - Karwosieki-Cholewice (pow. płocki).

: śr gru 06, 2017 11:36 am
autor: konwalia
UBOOT pisze:
ndz gru 03, 2017 8:39 pm
Karwosiek (Karwosieki a właściwie Karwosiaki tj. potomkowie Karwosa)
A to ciekawe.... bodajże Zierhofer (100% pewności nie mam, ale taką na 90% tak) podaje, że nazwa wsi odnosi się do miejsca, w którym zabijano krowy i woły oraz zamieszkujących te tereny rzeźników. A może jedno nie wyklucza drugiego? Może karwos w przeszłości to rzeźnik i to w dodatku taki od krów? :?: