Strona 1 z 1

Dwór - Ciółkówko (pow. płocki)

: wt mar 26, 2019 10:45 am
autor: zbyszekg9
Niewiele znajduję na temat historii tego majątku. Szczątkowe informacje mówią o właścicielu majątku w 1909 roku - Janie Włoczewskim. Później dziedzicem został Jan Kacperkiewicz, który w latach 20. XX w. zdecydował się rozprzedać majątek i przenieść się do Warszawy. Majątek zakupił ówczesny dziedzic Ślepkowa, Teofil Jaźwiński. Budynek dworski został sprzedany przez dziedzica na cele szkoły w 1927 roku.
Na początku mieściła się we dworze dwuklasowa czterooddziałowa Publiczna Szkoła Powszechna. W latach 1927-1933 szkołą kierowała Halina Lajuordie - zbieżność nazwisk nieprzypadkowa - to krewna znanego w Płocku francuskiego inżyniera. Później aż do wybuchu II wojny światowej szkołą kierował Tadeusz Halicki, zamordowany w obozie w Mauthausen-Gusen. W roku 1952 szkoła została przebudowana (data na bocznej elewacji).
Kilka lat temu szkoła miała być zamknięta ze względów ekonomicznych, było w niej zbyt mało uczniów. Wtedy na takie rozwiązanie nie zgodzili się radni. Pod koniec 2016 roku klamka zapadła – Szkoła Podstawowa w Ciółkówku została zamknięta. A mówiąc ściślej: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyłączył z użytkowania budynek, w którym mieściła się szkoła. Powód to fatalny stan techniczny budynku. Taki stan trwa do dziś.