Strona 1 z 1

Pomnik poległych, obóz pracy - Drobin (pow. płocki)

: pt paź 24, 2014 10:52 am
autor: zbyszekg9
Tuż obok remizy OSP w Drobinie stoi sobie taki oto głaz.Pewien jestem, że kiedyś była do niego zamocowana tablica, która wyjaśniała, na czyją cześć/pamięć ten głaz ustawiono. Niestety po tablicy nie ma śladu, w związku z tym pojawia się zagadka, na której rozwiązanie liczę.

Re: Głaz narzutowy (pomnik?) - Drobin (pow. płocki)

: pt lis 01, 2019 8:05 pm
autor: zbyszekg9
Do dziś nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na zagadkę. Natomiast miejsce to zmieniło się diametralnie. Przede wszystkim zostało uporządkowane, głaz zyskał tablicę informującą o drobińskim obozie pracy przymusowej w latach okupacji zlokalizowanym w stojącej tuż obok remizie straży pożarnej (czy takiej samej treści, jak przed laty?), zaś tuż obok stanął pomnik upamiętniający setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Pomnik poległych, obóz pracy - Drobin (pow. płocki)

: pt lis 01, 2019 9:48 pm
autor: Majsterek
W Notatkach Płockich z 1968 (t13, n1) czytamy:
W miasteczku Drobin, gm. Drobin, obóz pracy został zorganizowany w maju 1940 roku, a zlikwidowany w listopadzie 1943 roku. Przebywali w nim Polacy i Żydzi. Obszar obozu wynosił 2800 m2. Przeciętny stan więźniów w obozie — 200 osób. Więźniowie zatrudnieni byli przy tłuczeniu kamieni oraz regulacji rzeki Korsówki. Miały miejsce pojedyncze wypadki rozstrzeliwania więźniów. Przyczyn rozstrzeliwań nie zdołano ustalić. W czasie likwidacji obozu część więźniów zwolniono do domów, a część wywieziono do obozu w Bielsku.
Z kolei Dariusz Kaliński w książce Bilans krzywd wspomina o obozie pracy w Drobinie jako o jednym z "wychowawczych" obozów karnych w rejencji Ciechanowskiej. Trafiali tam więźniowie zbiegli z innych robót przymusowych.