Strona 1 z 1

Grupa warowna Dobrosov (Czechy)

: śr maja 07, 2014 11:32 pm
autor: tete
Czechosłowacja w latach przed II wojną światową miała podobny problem jak Polska: długą przez co trudną do obrony granicę z hitlerowskimi Niemcami. Przyjeto koncepcja obrony poprzez jak najdłuższe zatrzymanie napastnika na granicy, czemu miała służyć linia fortyfikacji wzorowana na słynnej linii Maginota. Wzdłuż całej granicy planowano wznieść system lekkich umocnień (gniazda karabinów maszynowych oraz ciężkich schronów piechoty. Dodatkowo, spodziewane główne kierunki natarcia miały być bronione przez artyleryjskie grupy warowne.
W skład artyleryjskiej grupy warownej miały wejść: schrony piechoty, schrony artyleryjskie wyposażone w haubice dalekiego zasięgu o dużej szybkostrzelności, obrotowe wieże artyleryjskie, schrony uzbrojone w moździerze. Wszystkie obiekty ugrupowania miał łączyć system podziemnych tuneli zapewniający schronienie załodze oraz stanowiący magazyny amunicyjne. Grupa warowna miała umożliwiać prowadzenie obrony okrężnej, oraz przetrwanie oblężenia trwającego nawet kilka tygodni. Według planów pomiędzy Karkonoszami i Ostrawą miało powstać 15 takich grup.

Jedną z takich "warowni" jest grupa warowna Dobrosov. Budowę zaczęto w latach 1936-37, pomimo szybkiego tempa prac, nie skończono budowy obiektu. Prace ustały po podpisaniu układu w Monachium, pomimo iż tereny te bezpośrednio w ręce Niemiec dostały się dopiero po zajęciu całego kraju.
Grupa miała składać się z siedmiu obiektów połączonych ok 2 km podziemnych chodników. Na powierzchni jednak widoczne są tylko trzy: schron artyleryjski Zeleny, schron piechoty Jerab i schron dowództwa Mustek Z tyłu grupy warownej znajduje się nieukończony obiekt wejściowy. Jego zadaniem miało być bezpieczne zaopatrywanie całej grupy. Nie powstały: schron artyleryjski Amerika oraz wieża moździerzowa i artyleryjska.


Schron artyleryjski Zeleny
Jedyny ataki obiekt na terenie Republiki Czeskiej udostępniony do zwiedzania. Otoczony suchą fosą, która miała utrudnić piechocie zdobycie obiektu. Miał być uzbrojony w 3 haubice kalibru 100 mm, osadzonych w ważących 3,5 t strzelnicach. Haubice nigdy nie dotarły na uzbrojenie obiektu. W środku można zobaczyć naturalnych wielkości repliki wykonane z drewna.

Schron z zewnątrz
Zdjęcia:
Przedział bojowy
Zdjęcia:
Poziom pośredni
Zdjęcia:
Podziemia
Zdjęcia:
Schron dowodzenia Mustek
Po zajęciu Czech, Niemcy przeprowadzali próby nowych pocisków do burzenia fortyfikacji, których rezultat jest widoczny na zdjęciach.
Zdjęcia: