Strona 1 z 1

Re: Podziemia płockie...

: wt sty 19, 2010 11:11 am
autor: werdan
Opowieść Niewiarowskiego, podobno, dotyczy wybudowanego 200 lat temu przez Niemców kanału Dunajek, którego zadaniem było odwodnienie dawnej fosy.
Bynajmniej takie jest naukowe wytłumaczenie :D

Re: Podziemia - Płock

: wt wrz 28, 2010 9:35 pm
autor: kwis
O podziemnych przejściach w różnych częściach miasta, a szczególnie w obrębie Starego Miasta, pisano już niejednokrotnie. Wiele informacji na ten temat opublikował red. Stanisław Chrzanowski, wskazując wielokrotnie na niebezpieczeństwo dla skarpy istniejące ze strony korytarzy podziemnych. W r. 1939 władze miejskie powołały specjalną komisję, która na krótko przed wybuchem wojny dotarła podziemnymi korytarzami z domu "Pod Trąbami" do Wieży Zegarowej. Prawdopodobnie istniał także dalszy odcinek, ale został zalany betonem podczas remontu wieży w I. 1932 - 1933.
W Przewodniku po Płocku (z 1922 r.) znajdujemy wzmiankę, iż w r. 1912 przy remoncie teatru miejskiego, w piwnicy pod schodami natrafiono na przejście prowadzące w kierunku katedry. Budowniczy prowadzący prace polecił otwór wejściowy zamurować.
Wtedy też zamurowano wejście do podziemi, na zboczu, obok domku, znajdującego się u stóp Wieży Szlacheckiej. Na ślad podziemnego korytarza prowadzącego od Wieży Szlacheckiej w kierunku skarpy natrafił red. Niewiaromski, który w r. 1854 badał podziemia płockie. Z relacji zamieszczonej przez autora w nr 976 "Kłosów" z 1884 r. wynika, iż wchodził on do podziemi od strony skarpy, poniżej Wieży Szlacheckiej, w miejscu, gdzie po II wojnie światowej stał niski domek.
Był to prawdopodobnie ten sam domek, o którym wspominają autorzy Przewodnika z 1922. Z relacji red. Niewiaromskiego wynika, iż przy wejściu do podziemi, na samym początku znajdował się szeroki korytarz murowany z urządzonym kanałem ściekowym.
Korytarzem tym przeszedł redaktor aż do starych zabudowań dawnej Kolegiaty św. Michała.
W świetle przekazów wydaje się zasadna teza o istnieniu podziemi na Wzgórzu Tumskim, łączących wieże z domem "Pod Trąbami", z zabudowaniami "Małachowianki" i prawdopodobnie katedry. Istnienie podziemnych korytarzy pod dawnym teatrem potwierdza również relacja starego mieszkańca Płocka, Mariana Buciaka, zanotowana przez red. Stanisława Chrzanowskiego w r. 1972. Wynika z niej, iż na terenie dawnego Wzgórza Sieciecha, podziemne korytarze rozchodzą się promieniście w kierunku zabudowań "Małachowianki", dawnego pałacu biskupiego i do zamku, a być może także w kierunku kościoła św. Bartłomieja.
Nieco światła na istnienie podziemi pod dawnym teatrem miejskim rzuciły roboty podziemne prowadzone przy budowie fundamentów obecnego budynku PTTK. Według relacji ówczesnego kierownika budowy, Franciszka Piskorskiego - odkryto wówczas w głębszych warstwach ziemi nie naruszoną podziemną piekarnię z przygotowanymi polanami drewna i słomą. Odkrywka została zasypana.

J. Stefański - "Płock od A do Z"

Re: Podziemia - Płock

: sob gru 25, 2010 6:34 pm
autor: Sloma
Oglądając materiał fotograficzny z Sandomierza można przypuszczać że podobne lochy czekają na odkrycie w Płocku.
http://www.polskaniezwykla.pl/attrimages/16041.html
http://www.vtour.pl/pl/panoramy/sandomi ... urystyczna