Strona 1 z 1

Kościół św. Michała Archanioła - Kucice (pow. płoński)

: ndz lis 24, 2013 2:10 pm
autor: zbyszekg9
Parafia w Kucicach (gm. Dzierzążnia) powstała prawdopodobnie pod koniec XIV w. z fundacji Jana z Kucic. Po raz pierwszy wzmiankują o niej źródła w 1492 r. W 1598 r. wybudowano kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Świątynia istniała zapewne wcześniej, ale brak wzmianek o jej istnieniu. Obecny kościół parafialny: pw. św. Michała Archanioła wybudowano w 1783 r. Wystawił go właściciel wsi, kasztelan wyszogrodzki Franciszek Kanigowski. Gruntowny jego remont przeprowadzono po II wojnie światowej w latach 1960 i 1974. Wśród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: ołtarz główny wczesnobarokowy z połowy XVII w., obraz koronacji Matki Bożej z XVII-XVIII w., późnorenesansowa ambona z początku XVII w., chrzcielnica późnorenesansowa z początku XVII w. oraz kropielnica granitowa z XV-XVI w., belka tęczowa z XVII-wieczną grupą Ukrzyżowania (pochodzącą prawdopodobnie z poprzedniej świątyni) i napisem dotyczącym budowy obecnego kościoła: „ROKU 1783”, XIX-wieczny obraz „Św. Marcin”, dwa barokowe ołtarze boczne pochodzące z 1. poł. XVIII w. W polu środkowym ołtarza lewego umieszczony jest XVIII-wieczny obraz „Św. Jan Chrzciciel”, natomiast w polu środkowy ołtarza prawego - również XVIII-wieczny obraz „Św. Antoni Padewski”. Chór muzyczny, wsparty na dwóch słupach, umieszczony jest przy zachodniej ścianie nawy. Nitety, podczas mojej wizyty zastałem kościół zamknięty.

Kościół jest jednym z najmniejszych kościołów na Mazowszu i ze względu na swoje rozmiary i rozplanowanie - wygląda jak kaplica. Do tego jest to jedyny kościół na Mazowszu, który został zbudowany na planie ośmioboku. Podobnie jak zdecydowana większość świątyń mazowieckich, tak i ten obiekt usytuowano na osi wschód-zachód, z prezbiterium zwróconym w kierunku wschodnim. Jest zatem budowlą orientowaną. W jego wschodnim zamknięciu, za ołtarzem głównym, została wydzielona zakrystia, natomiast do samego kościoła dostawiono dwie kruchty: jedną do nawy od północy i drugą do prezbiterium od południowego-wschodu. Po wejściu do świątyni widzimy skromne, jednonawowe wnętrze, przekryte wspólnym stropem płaskim. Ze względu na zbyt małą liczbę wiernych, obecnie duszpasterską opiekę nad kościołem i parafią w Kucicach sprawuje proboszcz parafii Gumino.

W pobliżu kościoła stoi murowana dzwonnica z początku XX wieku.

(na podstawie: http://www.gumino-kucice.pl/historia-pa ... ucice.html i http://skarbiecmazowiecki.pl/obiekty/ko ... tml#tabs-3)

Re: Kucice - park ogród dworski

: ndz lis 02, 2014 1:57 am
autor: Maksym
Jadąc przez tę miejscowość zatrzymałem się, przy znajdującym w niej drewnianym kościele.Wykonałem kilka fotografii,przejeżdżający autochton widząc moje zainteresowanie,"zapraszał"na zwiedzenie wnętrza podczas nabożeństwa.

Obrazek

Obrazek

Obrazek