Strona 1 z 1

Baza Kobyle Błota - Kobyle Błoto (pow. płocki)

: czw sty 28, 2016 10:20 pm
autor: zbyszekg9
Kobyle Błoto to osada leśna, po której obecnie pozostały tylko zabudowania przedwojennej gajówki, wchodzące w skład studenckiej chatki Kobyle Błota. Osada powstała prawdopodobnie jako druga kolejna kolonia wsi Lipianki, a złożona była z jedenastu biednych gospodarstw. Gajówka była przed II wojną światową częścią osady. Zabudowania gajówki powstały w miejscu dawnych zabudowań rodziny Dulskich, pozostawionych przez Niemców w 1944 roku w czasie wysiedlania osady. Dulscy wyprowadzili się na początku lat pięćdziesiątych XX wieku, a ziemię przejęły Lasy Państwowe. Grunt w części zalesiono, w części pozostawiono gajowemu, którego osadzono na obejściu Dulskich.
Nowe, murowane zabudowania gajówki zostały postawione w tych samych miejscach, tak, że układ ich pozostał ten sam. Jedyna różnica, to ta, że stara studnia nie była pod kasztanem (który jeszcze posadzili Dulscy).
Obecnie dawne zabudowania gajówki wykorzystywane są jako Baza Kobyle Błota. W 1976 r. miejsce to wraz z inną leśniczówką w nieodległej Studziance zostały „odkryte” przez studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Łódzkiej. Zainteresowano się nimi na tyle, że już rok później po uprzątnięciu terenu, dokonaniu napraw i remontów, obiekt służył studentom Politechniki Łódzkiej do wyjazdowych ćwiczeń. Uroczyste „wodowanie”, lub „chrzest”, nazwane tak od szampana, który rozbito o ścianę domu w Kobylich Błotach, nastąpiło 22 października 1977 roku.
Wyjazdy organizowane były na zasadach obozu, bez kanalizacji, elektryczności, ze sklepami oddalonymi o kilkanaście kilometrów. Bywali tu nie tylko studenci, ale też harcerze, młodzież szkolna, młodzież z domu poprawczego. Odbyło się tu wiele spotkań towarzyskich absolwentów Politechniki Łódzkiej i nie tylko.

W oparciu o: http://kobyle.p.lodz.pl/history.html