Strona 1 z 1

Ogród Botaniczny - Łódź

: śr sty 20, 2010 1:05 am
autor: Margosia
Historia Ogrodu Botanicznego:

Koncepcja utworzenia Ogrodu Botanicznego wraz z Palmiarnią ujęta była już w projekcie Parku Ludowego na Zdrowiu, opracowanym w latach trzydziestych przez Stefana Rogowicza, ówczesnego naczelnika Plantacji Miejskich.
Po II wojnie światowej, z inicjatywy profesora Jana Muszyńskiego, na terenie szkółek miejskich (obecny teren Ogrodu Botanicznego) wydzielono 6 ha powierzchni na Ogród Roślin Leczniczych, który otwarto 19 września 1946 r. Od początku istnienia Ogród administrowany był przez Zarząd Zieleni Miejskiej (późniejsze Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze). Nadzór naukowy sprawował Zakład Farmakognozji i Upraw Roślin Leczniczych Uniwersytetu Łódzkiego, a od momentu powstania Akademii Medycznej - Zakład Farmakognozji tejże uczelni, którego wieloletnim kierownikiem był prof. J. Muszyński. Zakład Farmakognozji pozyskiwał materiał roślinny do ćwiczeń i badań oraz wydawał w latach 1948 - 1972 katalog nasion, zbieranych na terenie Ogrodu Botanicznego do wymiany z innymi ogrodami w kraju i za granicą.
W 1947 r. ogłoszono konkurs na projekt Ogrodu Botanicznego w Łodzi, w którym pierwsze miejsce zajęła praca inżynierów A. Zielonki i Wł. Niemirskiego. Projekt ten nie doczekał się jednak realizacji, ale wykorzystano go przy sporządzaniu kolejnych propozycji projektowych. Ostatecznie w 1967 r. przystąpiono do budowy Ogrodu wg projektu inż. H. Tomaszewskiego z BP BK w Łodzi. W lipcu 1973 r. udostępniono społeczeństwu pierwszą część Ogrodu o powierzchni ok. 20 ha. Ogród Botaniczny w Łodzi jest jedynym miejskim ogrodem podległym Urzędowi Miasta. Pozostałe polskie ogrody zarządzane są przez wyższe uczelnie, PAN lub inne instytucje naukowe. Do 1976 r. Ogród administrowany był przez Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze, a od 1 stycznia 1977 r. wszedł wraz z Parkiem Ludowym, kąpieliskiem "Fala" i rezerwatem leśnym "Polesie Konstantynowskie" w skład Łódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Od 1 stycznia 1992 r. Ogród Botaniczny został wydzielony jako odrębna jednostka podległa Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.

Kolekcje Ogrodu Botanicznego:

Ogród Botaniczny w Łodzi znajduje się w zachodniej części miasta w dzielnicy Polesie. Teren jest na ogół płaski (różnice wysokości względnych wynoszą około 11 m) z nachyleniem w kierunku graniczącej z Ogrodem rzeki Łódki. Teren wznosi się w kierunku południowo-wschodnim do 194 m n.p.m., a najniższy punkt 183 m n.p.m. znajduje się w północno-zachodniej części Ogrodu. Lokalne zagłębienia terenu oraz zbiorniki wodne to w większości przypadków pozostałości po starych wyrobiskach gliny, bowiem jeszcze w okresie międzywojennym, do 1943 roku istniała tu cegielnia.
Na powierzchni 67,00 ha gromadzone są tu gatunki flory rodzimej oraz obcego pochodzenia. Zebrane są one w określone działy tematyczne służące dydaktyce, szerzeniu kultury ogrodniczej i kształtowaniu poczucia estetyki. Kolekcje roślin gruntowych zostały uwzględnione w obrębie następujących działów: Ogród Japoński, Dział systematyki roślin zielnych, Alpinarium, Dział biologii roślin, Dział kolekcji roślin ozdobnych, Zieleń parkowa, Dział roślin leczniczych i przemysłowych, Dział flory polskiej, Arboretum.
Ścieżki dydaktyczne w Ogrodzie:

Od roku 2001 na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi realizowany jest program mający na celu utworzenie tematycznych ścieżek dydaktycznych. Na każdą z nich składa się: ogólna tablica informacyjna z planem rozmieszczenia poszczególnych przystanków oraz kilkanaście tablic tematycznych charakteryzujących obiekty ścieżki. Dla osób zainteresowanych dostępne są foldery uzupełniające wiedzę na temat danej ścieżki.

Dotychczas powstały:
1. "Z chwastami za pan brat" - ścieżka przybliżająca rośliny występujące pospolicie na polach, trawnikach, przydrożach i przychaciach określane mianem chwastów.
2. "Nasze drzewa liściaste" - ścieżka prezentująca rodzime gatunki drzew liściastych
3. "Skały Ogrodu Botanicznego" - ścieżka geologiczna pokazująca różnorodność skał i minerałów.
4. "Czasoprzestrzeń przyrodnicza" - ścieżka przybliżająca budowę i zasady działania różnych typów zegarów słonecznych.

źródło: uml.lodz.pl
PA020215.JPG
PA020215.JPG (272.35 KiB) Przejrzano 731 razy
Zdjęcia:

Re: Łódzki Ogród Botaniczny

: śr sty 20, 2010 4:11 pm
autor: Margos
W Łodzi ogród botaniczny jest pięknie utrzymany , ale dopiero wiosną jest na czym oko zawiesić.

Re: Łódzki Ogród Botaniczny

: śr sty 20, 2010 7:21 pm
autor: tete
kazet-kz pisze: Co prawda jak zapowiadali to drzewa egzotyczne były, ale wszystko zarośnięte w koszmarnym gąszczu... .
Rekonstrukcja puszczy amazońskiej? :lol2: