Strona 1 z 1

Dolina Przysowy i Słudwi (pow. gostyniński)

: wt mar 03, 2015 1:30 pm
autor: zbyszekg9
Obszar obejmuje dolinę dwóch rzek: Przysowy i Słudwi. Słudwia jest dopływem Bzury, a Przysowa – dopływem Słudwi. Obszar obejmuje fragmenty dolin obu rzek: Przysowy, od Jeziora Szczawińskiego do jej ujścia do Słudwi, i Słudwi od ujścia Przysowy do miejscowości Kręta. Poza samą doliną tych dwóch rzek, obszar obejmuje również tereny rolne – pola uprawne, będące ważnym miejscem żerowania i odpoczynku ptaków podczas wiosennych przelotów.
Dolina stanowi obszar objęty ochroną przyrody w ramach sieci Natura 2000. Jest obszarem specjalnej ochrony ptaków. Powierzchnia doliny: 5099 ha
Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony ptaków migrujących w okresie wiosennym. W krótkim okresie czasu koncentrują się tu znaczne ilości ptaków wodno-błotnych. Ogółem obserwowano do 50 000 osobników różnych gatunków w okresie wiosennym.

Za: http://obszary.natura2000.org.pl/index. ... ar&id=1168

Re: Dolina Przysowy i Słudwi (pow. gostyniński)

: pt kwie 24, 2015 12:48 pm
autor: ekologEKO
Uzupełniam o kilka moich starszych i nowszych zdjęć znad Przysowy, z okolic wsi Józefków,Stefanów, Holendry czyli chyba już z odcinka końcowego tej rzeki.