Strona 1 z 1

Rezerwat przyrody Stary Zagaj (pow. lipnowski)

: śr gru 16, 2015 4:41 pm
autor: zbyszekg9
Rezerwat, który znajduje się na południe od wsi Pokrzywnik, nad niewielkim dopływem Mieni, został utworzony w 2001 roku w celu ochrony fragmentu lasów liściastych o cechach zespołów naturalnych. Powierzchnia rezerwatu to 131,31 ha. Obszar obejmuje brzeżny, najbardziej żyzny fragment dużego kompleksu leśnego. Położony jest po wschodniej stronie niewielkiego cieku - dopływu Mieni. Dominuje w nim drzewostan liściasty porastający silnie pofałdowany, morenowy teren i pociętą wąwozami nadrzeczną skarpę. Duże zróżnicowanie siedliskowe przyczyniło się do rozwoju na tym niewielkim obszarze aż siedmiu zespołów leśnych: olsu porzeczkowego, łęgu olszowo-jesionowego, łęgu wiązowo-jesionowego, formy niżowej podgórskiego łęgu jesionowego, grądu subkontynentalnego, dąbrowy świetlistej i subborealnego boru mieszanego w odmianie sarmackiej. Wartość krajobrazową obszaru podnoszą malownicze wąwozy wydrążone przez stale i okresowe cieki. Na ich dnie dogodne warunki do rozwoju znajduje łęg wiązowo-jesionowy (niewielkie płaty wśród grądu niskiego), a w niektórych miejscach również postać nizinna podgórskiego łęgu jesionowego. W obniżeniach terenowych, gdzie przez dłuższy czas sezonu wegetacyjnego stagnuje woda wykształcił się ols porzeczkowy, a wokół niego łęg olszowo-jesionowy, który u podstawy zboczy rozwija się w postaci wariantu źródliskowego z rzeżuchą gorzką. Tylko w granicach istniejącego rezerwatu stwierdzono 476 roślin naczyniowych, w tym wielu chronionych lub (i) rzadkich w regionie. Należą do nich między innymi: narecznica grzebieniasta, paprotka zwyczajna, wilczomlecz słodki, fiołek torfowy, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, pierwiosnka lekarska, lila złotogłów i turówka leśna.
Na terenie obszaru zachowały się rzadkie na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej zespoły leśne o charakterze naturalnym. Należą do nich zwłaszcza: zróżnicowany siedliskowo grąd subkontynentalny, z licznym udziałem w runie wilczomleczu słodkiego, dąbrowa świetlista oraz subborealny bór mieszany w odmianie sarmackiej. Występują tu więc prawie wszystkie naturalne typy lasów liściastych tej części Polski Niżowej, co świadczy o dużej różnorodności siedlisk obszaru Natura 2000. W ich składzie florystycznym występuje wiele gatunków rzadkich, w tym objętych ochroną gatunkową.
Za: http://obszary.natura2000.org.pl/index. ... ar&id=1028

Re: Rezerwat przyrody Stary Zagaj (pow. lipnowski)

: pn sty 08, 2018 8:33 pm
autor: Majsterek
Tak się składa, że ostatnio odwiedziliśmy rezerwat Stary Zagaj podczas dłuższej wędrówki po lasach okolic Skępego.
DSC_0002.JPG
W lesie zawsze zielono
DSC_0002.JPG (179.81 KiB) Przejrzano 1162 razy
Zima sezonu 2017/18 żadna - powietrze marcowe, tak jak i przyroda, wyraźnie rozochocona do życia promieniami słonka które raz tu, raz tam błyskają odbite od malowniczych, śródleśnych wodnych oczek, mokradeł i bystrych strumieni. A tych jest w rezerwacie dostatek. Spływają kilkoma wąwozami rozcinającymi równinny krajobraz boru sosnowego, przydając terenowi żywej rzeźby, i szmeru płynącej wody. Cieki odwadniają leśną głuszę, spływając z wyludnionych przysiółków takich jak Ławiczek czy Pokrzywnik wspomniany przez Zbyszka w poprzednim wpisie. Są też te najbardziej frapujące - pojawiają się znikąd jako zagłębienia w leśnej połaci, zupełnie na pierwszy rzut oka nie dając po sobie poznać, że będą ciągnąć się jako coraz głębsze, kręte wąwozy opadające ku rodzącej się tu rzeczce: Mieniowi. Właśnie zachowanie źródłowego biegu tego cieku było jednym z powodów utworzenia w 2001 roku rezerwatu.
DSC_0004.JPG
Źródła Mienia (może Lewego Mienia)
DSC_0004.JPG (187.74 KiB) Przejrzano 1162 razy
DSC_0009.JPG
DSC_0009.JPG (202.03 KiB) Przejrzano 1162 razy
DSC_0010.JPG
DSC_0010.JPG (203.57 KiB) Przejrzano 1162 razy
DSC_0013.JPG
DSC_0013.JPG (211.64 KiB) Przejrzano 1162 razy
mapka_rezerwat.png
Rezerwat na mapie
mapka_rezerwat.png (1.6 MiB) Przejrzano 1160 razy
Dolina mienia to dość szerokie zagłębienie, głęboko wcięte w glinianą wysoczyznę (co szczególnie wyraźnie widać w okolicy Pokrzywnika gdy wyłonią się zza lasu stoki obszernej doliny). Płaskie dno wyściełają torfowiska i przesączone wodą bagna, miejscami dające się scharakteryzować jako rozłogi snującego się bez wyraźnego nurtu Mienia. Im dalej jednak pójdziemy w dół tej niepozornej rzeczki, tym jej ciek da się wyraźniej odróżnić jako strumień symetrycznie przecinający szuwary dolinnego dna. Mień w przeszłości wiódł na tyle obfite wody by zasilić młyn ulokowany już na ok. 3km od źródeł rzeki - decydował tu system spiętrzeń po którym do dziś zachowały się pewne ślady. Dziś po samej młyńskiej osadzie leżącej na północnym skrawku rezerwatu trudno cokolwiek znaleźć - być może komuś się ta sztuka powiedzie. Sam młyn był częścią wsi Suradowo, jak podaje Słownik Geograficzny Królestwa (...)
DSC_0015.JPG
DSC_0015.JPG (157.76 KiB) Przejrzano 1162 razy
DSC_0020.JPG
DSC_0020.JPG (178.96 KiB) Przejrzano 1162 razy
DSC_0028.JPG
DSC_0028.JPG (197.18 KiB) Przejrzano 1162 razy
DSC_0038.JPG
DSC_0038.JPG (194.89 KiB) Przejrzano 1162 razy
DSC_0060.JPG
DSC_0060.JPG (170.78 KiB) Przejrzano 1162 razy
Dla uzupełnienia przypomnę, że Mień to prawy dopływ Wisły który rozpoczyna swój bieg z dwóch obszarów źródliskowych: pierwszego, wspomnianego powyżej i drugiego, związanego z jeziorami Skępskimi. Przepływa przez Lipno, Brzeźno, lasy Nadleśnictwa Dobrzejewice, by znaleźć swe ujście w Wiśle po ok 40km biegu, na przeciw Nieszawy.

Re: Rezerwat przyrody Stary Zagaj (pow. lipnowski)

: pn sty 08, 2018 10:29 pm
autor: Dziadek Jacek
Dla uzupełnienia przypomnę, że Mień to prawy dopływ Wisły który rozpoczyna swój bieg z dwóch obszarów źródliskowych: pierwszego, wspomnianego powyżej i drugiego, związanego z jeziorami Skępskimi. Przepływa przez Lipno, Brzeźno, lasy Nadleśnictwa Dobrzejewice, by znaleźć swe ujście w Wiśle po ok 40km biegu, na przeciw Nieszawy.
Ja dodam, że Mień widoczny na mapce to pierwotny Mień zwany Lewym. Z tym "prawidłowym" Prawym, który tworzy Przełom Mieni(a) złączył się ciut niżej na Wyrzutach ponoć w prahistorii (nie wiem jak dalekiej - może ktoś wie?) kończył się a właściwie zaczynał pod G.Huta na wschód od Suradówka. Przed powstaniem Przełomu w Żuchowie cała prawie Kotlina skępska była odwadniana małym ciekiem Czernicą wpadającą do Skrwy w okolicy Koziróg. To ona wypływa z mokradeł za J. Likickim ale jej bieg powyżej J. Małego został przypisany (nie doszukałem się kiedy) tej żywszej rzeczce zza przełomu i nazwany Mieniem. Właśnie dzięki temu ma 40 km.